Enquiries?    +27825575169  

Agtergrond van die .223 geweer
Author: SASRFSA    Date Published: 23 October 2018

Facebook Twitter Google +


Soos u reeds weet kan ‘n skut nie werklik kompeterend deelneem met ‘n standaard geweer en teleskoop in die Ope-Klas nie en sal die verbeterings wat hy/sy moet aanbring nog etlike duisende rande beloop. Vir elke R10 000.00 se verbeterings wat ‘n skut sou wou aanbring kan jy ‘n verdere 862 patrone  laai en nog met  jou .223  skiet.

‘n Verdere voordeel van ‘n 222-223 geweer is die toegelate gewig van 6kg maksimium, wat verseker dat ‘n dame en ‘n kind ook die geweer kan hanteer. Die feit dat die geweer omtrent geen terugskop het nie, maak dit baie meer aanloklik vir dames en jongmense om mee te skiet.

Daar is 222-223 gewere op die mark wat vir minder as R10 000.00 verkoop, wat dit binne die finansieële vermoeë plaas van baie meer mense. So is daar reeds ook talle 222-223 gewere in huishoudings wat jare gelede gekoop is, waarmee talle mense kompeterend kan deelneem. Ek dink veral hier aan die ouer model Sako gewere in ons boere gemeenskap.

Kyk ons na die tipe papierteikens wat vir die .223 klas ontwikkel is, sien ons dat hulle tussen R20 en R35 per teiken goedkoper is. Die ghongs wat gebruik word is kleiner en dus ook  goedkoper.

Die afstande wat geskiet word is nader, daarom is die oppervlaktes wat benodig word om bane uit te lê, ook  kleiner.

As ons na die 222-223 spesifikasies kyk soos omskryf op die webtuiste van die SASRFSA sal ons sien dat hierdie kompetisie  ‘n baie meer gelyke speelvlak vir almal bied. Elke deelnemer het ‘n gelyke kans om hier goed te doen en nie net die skut met die duurste toerusting nie.

Dit alleen kan dien as aansporing  om nuwe deelnemers vir ons sport te werf!

Ons  metode van spankies verskil ook van vorige metodes. Jou 3 of meer skiete se gemiddeld  sal jou net  laat kwalifiseer vir die Top 50 (proewe). Op die dag van die Top 50 sal almal op nul begin en daar sal proewe oor 'n aantal rondtes en oor 'n aantal dae geskiet word om ‘n span van 6 te kies. Hierdie proewe word apart gehou van enige ander skiet en sal net plaasvind as ons weet daar gaan internationale  deelname wees. Ons SA-Ope Kampioenskappe sal elke jaar plaasvind, en dit sal oor twee rondtes geskiet word, m.a.w. 60 skote. Sodoende sal die uitslag meer regverdig wees.

 

Visitors also read the following:

 
1. Hoekom wil ek in die .222 - .223 klas skiet?
Author: SASRFSA    Date Published: 23 October 2018 403
2. Algemene vrae rondom .222 en .223
Author: SASRFSA    Date Published: 01 January 2019 370
3. Hoekom moet ek aansluit by SASRFSA?
Author: SASRFSA    Date Published: 11 January 2019 354


Article Index  Back to Top

© Copyright SASRFSA 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SASRFSA.