Enquiries?    +27825575169  

Hoekom wil ek in die .222 - .223 klas skiet?
Author: SASRFSA    Date Published: 23 October 2018

Facebook Twitter Google +


Wat is die koste verskil tussen die skiet van 'n 243 Winchester en die skiet van 'n 223 Remington per skoot? Hier volg 'n paar interessante feite:

Ons gebruik twee van dieselfde tipe gewere…  in hierdie geval 2 x Howa 1500 Varminters met Hogue sintetiese kolwe, prys R9500.00.

Gewoonlik sal 'n skut 'n duurder geweer koop vir die Ope-klas, indien nie sal hy of sy  dalk modifikasies aanbring van etlike duisende rande. So 'n geweer kan dan maklik R30 000 plus kos.

Die teleskoop benodig vir die .223 klas mag net 'n maksimum vergroting van  14 x wees.  Indien groter, word die vergrotingsring geseël, geen hoogte (turret) verstellings mag gedoen word nie. Paralaks verstelling word wel toegelaat as die teleskoop dit reeds op het. Deelnemers word aangeraai om sommer van dag een af die regte teleskoop aan te skaf, nl. ’n 14 x maksimum vergroting, met geen "turrets" nie.  Die tipe kruisdraad maak nie saak nie. Dit sal meebring dat jy vir tussen R3500 en R7 000.00,  'n teleskoop sal kan koop waarmee jy verseker kompeterend sal kan  skiet in die .223 klas.

As ons na die Ope-klas kyk kan jy nie kompeterend skiet met enige teleskoop wat nie 'n "turret" verstelling het nie.  Die vergroting sal 'n minimum van 16 x plus wees. Hierdie teleskope val in die prysklas R13000 plus, met 'n baie algemene prys van R25000.00.

Kyk ons na die prys per skoot is die volgende in aanmerking geneem om dit te kon bepaal:

Soos reeds genoem gebruik ons twee nuwe Howa gewere in kalibers .223 en .243. Teen 2500 skote sal die .243 se loop vervang moet word, dalk nog vroeër. Die .223 behoort 7500 skote met gemak te doen voordat enige loopvervanging nodig sal wees. Dit sal beteken ons sal 2 nuwe lope  moet insit in die .243 terwyl ons nog met die .223 se oorspronklike loop skiet. Dit is al klaar R20 000.00 ekstra.

Ons gebruik nuwe Winchester doppe vir beide kalibers.

Die prys vir .223 is R489 per 100 teenoor, R1098 per 100 vir die 243.

CCI Primers vir albei is R120 per 100.

Hornady V-Max punte vir beide kalibers is onderskeidelik 55gr en 87 gr.

R469 vir die 55gr V-Max en R659 vir die 87 V-Max in 6mm.

S321 vir die .223 teen R270 per blik.  R400 per blik vir S365  poeier vir die .243.

Ladings is 26 gr vir die .223 en 42 gr vir die .243.

Verder glo ons dat ons net 2500 skote met die .243 sal skiet voor ons die loop sal moet vervang en 7500 in die .223 soos statistieke reeds bewys het. Ons gebruik dieselfde tipe lope as ons ’n  loopvervanging sou doen en in berekening sou  bring, teen dieselfde koste van R 10 000.00  per loop ingesit.

As ons die koste per patroon sou bepaal met dit wat ons hierbo aangedui het, is dit as volg:

  • .223 per skoot - R11.59
  • .243 per skoot - R20.68

As ons 5000 skote wil skiet m.a.w, as ons 'n loop moet vervang by die .243 sal die koste per skoot  na R24.68 verhoog.  Indien ons 7500 skote wil skiet word die koste R28.68 per skoot.

Soos reeds hierbo verduidelik kan 'n skut nie werklik kompeterend deelneem met 'n standaard geweer en teleskoop in die Ope-Klas nie en sal die verbeterings wat hy/sy moet aanbring nog etlike duisende rande beloop. Vir elke R10 000.00 se verbeterings wat 'n skut sou wou aanbring kan jy 'n verdere 862 patrone  laai en nog met  jou .223  skiet.

Die toegelate gewig van 6kg maksimium, wat verseker dat 'n dame en 'n kind ook die geweer kan hanteer is 'n verdure voordeel. Die feit dat die geweer omtrent geen terugskop het nie, maak dit baie meer aanloklik vir dames en jongmense om mee te skiet.

Daar is 222-223 gewere op die mark wat vir minder as R10 000.00 verkoop, wat dit binne die finansieële vermoeë plaas van baie meer mense. So is daar reeds ook talle 222-223 gewere in huishoudings wat jare gelede  gekoop is, waarmee talle mense kompeterend kan deelneem. Ek dink veral hier aan die ouer model Sako gewere , veral in ons boere gemeenskap.

Kyk ons na die tipe papierteikens wat vir die .223 klas ontwikkel is, sien ons dat hulle tussen R20 en R35 per teiken goedkoper is.

Die ghongs wat gebruik word is kleiner en dus goedkoper. Die afstande wat geskiet word is nader, daarom is die area wat benodig word om bane uit te lê, ook kleiner. Dit bring ook mee dat die kostes om te oefen en ook om 'n kompetisie aan te bied, goedkoper is.

As ons na die 222-223 spesifikasies kyk soos dit omskryf word sal ons sien dat hierdie kompetisie  'n baie meer gelyke speelvlak vir almal bied. Elke deelnemer het 'n gelyke kans om hier goed te doen en nie net die skut met die duurste toerusting nie. Ons toets nie jou toerusting en jou ballistiese program nie, maar jou skietvernuf. Dit alleen kan dien as aansporing  om nuwe deelnemers vir ons sport te werf!

Let asb. verder op die feit dat ons afstande by die 222-223 nie verder as 250 moet wees nie,’n mens skiet nie verder as dit met hierdie kalibers nie, daarom is die ghongs kleiner, die teikens is van kleiner diere wat tipies met hierdie tipe kaliber gejag word. Punte op die teikens word ook so ingedeel.

Daar is geen sin (dit is baie maklik) om op afstande nader as 200m op 'n 200mm ghong te skiet nie, daarom wissel die ghong grotes van 100mm tot 200mm.

Ons beveel daarom aan dat enige plaat  tussen 100 en 150mm vir die 222-223 gebruik word. Dit is ook toelaatbaar om plate te gebruik wat die vorm aanneem van die telareas op die koppe van die diere  op die papierteikens. Al hierdie "nuwe" tipe teikens is reeds in gebruik om die klas interessanter te maak. Die papierteikens kan ook uitgesny word.

 

Visitors also read the following:

 
1. Algemene vrae rondom .222 en .223
Author: SASRFSA    Date Published: 01 January 2019 370
2. Hoekom moet ek aansluit by SASRFSA?
Author: SASRFSA    Date Published: 11 January 2019 355
3. Agtergrond van die .223 geweer
Author: SASRFSA    Date Published: 23 October 2018 274


Article Index  Back to Top

© Copyright SASRFSA 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SASRFSA.