Enquiries?    +27825575169  

Algemene vrae rondom .222 en .223
Author: SASRFSA    Date Published: 01 January 2019

Facebook Twitter Google +

In die artiekel beantwoord ons algemene vrae rondom die .222 - .223 klas van sportskiet.
 

1. Waarom sal ek nou die .222 of .223 klas wil skiet?


Dit is baie goedkoper om te skiet as enige ander klas, die loop lewe van ‘n 222-223 is 3-4 keer langer, die teikens en gonge is baie goedkoper, die punte, doppe en teleskope is goedkoper en die beginsel is baie  dieselfde en dan as gevolg van die beperkings op die toerusting, het enige normale mens ‘n kans om te wen en nie net die met die beste en duurste toerusting nie.Dit gaan hier oor skietvernuf en nie oor toerusting nie.
 

2. Hoekom gebruik julle (SASRFSA) die internationale vereniging (IHRSA) se reels?


a. Ons (SASRFSA) is lid van die IHRSA,  die IHRSA het 223 ontwikkel en alles rakende die klas geformuleer, en daarom gebruik ons daardie reëls. Dit is immers die internasionale reëls vir 222-223.

b. Die feit dat ‘n skietvereniging in Suid-Afrika lid moet wees van ‘n internasionale  liggaam, in ons geval IHRSA , om Protea kleure te kan toeken, maak dit dan ook net meer logies om die IHRSA se reëls te gebruik.

c. Alle sporte in die wêreld, soos rugby, krieket, golf, tennis ens.en ander skietsporte gebruik net een stel reëls oor die hele wêreld, waarom wil ons nou ‘n ander stel reëls gebruik. Dit bestaan in elk geval nie.

d. Verder is dit ook so dat as jy gewoond is aan jou stel reëls, soos die geval in SA Jaggeweer se Ope-Klas, en jy moet nou aan ‘n internationale kompetisie, of ‘n Wêreld - Kamp. deelneem, word jy beslis benadeel met die dat jy nie die reëls ken nie. Dink vir jouself wat sal gebeur as die Springbokke hier in Suid-Afrika onder  hulle eie reëls speel, nou gaan ons oorsee en speel daar onder ander reëls, wat dink jy sal gebeur. Dit gebeur hier met die skiet, skuts word benadeel deur hulle en hul bestuur se besluit.

e. Ek wil die stelling maak dat die IHRSA se reëls opgestel is met die skut in gedagte, bedoelende dat die posisies voorgeskryf, deur enige skut ingeneem en geskiet kan word, en nie net deur sekere skuts soos wat nou die geval is nie. Jy kan dit gerus gaan toets en jy sal sien dat almal aan 223 kan deelneem en nie net jong mense of gimnaste nie.  Ons (SASRFSA) volg presies die beginsels van die inleidingsparagraaf in die grondwet van die IHRSA. Gaan lees dit gerus.

f. Jy sal sien dat elke tipe oortreding in die reëls aangedui is en ook wat die straf sou wees as jy sou oortree.  Almal weet nou presies wat die uitkoms gaan wees.  Dit is geweldig belangrik.

g. Daar was vir baie jare en tot baie onlangs  in Jaggeweerskiet nooit voorsiening gemaak vir ‘n Code of Conduct of Disiplinêre Prosedures nie. Die SASRFSA het dit nou, daar is nou voorskrifte van wat toelaatbaar is en wat nie, hoe skuts moet optrede en hoe nie en wat gaan gebeur as jy of iemand nie volgens die Code of Conduct handel nie.

h. Die Disiplinêre Prosedures is nou ook in plek, en nou weet almal wat gedoen moet word as iemand sou oortree en daar word ‘n klag teen hom of haar gelê en daar moet opgetree word teen iemand. Onthou jy bly onskuldig totdat jy skuldig bewys word.

Dit word nou duidelik uitgespel wat alle partye nl.die klaer, die beskuldigde en die vereniging te doen staan. Dit is ook iets unieks by ons en dit is absoluut nodig in die tye waarin ons lewe.
 

3. Spaar Tyd en Geld


Die feit dat daar 2 kompetisies op ‘n Saterdag geskiet  gaan word, is sodat jy as skut, geld kan spaar en jou tyd (naweke) beter kan benut. Twee vlieë met een klap.
 

4. Die manier hoe ons die 223 spanne gaan kies, verskil ook
 

Jy gaan kwalifiseer om aan die Top 25 of 50 te kan deelneem, nie deur jou beste 3 skiete se punte nie, maar deur jou gemiddelde van al jou skiete te neem, en jy  moet nogsteeds ‘n minimum  van 3 keer geskiet het deur die jaar.

Jy kwalifiseer dan, en die dag met die proewe begin almal daar op nil, en die beste skuts oor die aantal dae en aantal rondtes, is die beste skuts. Nou speel maklike vooraf provinsiale kompetisies ‘n baie kleiner rol, en die beste skuts op daardie stadium sal gekies word.

Alhoewel ons  tans nie lid is van SASSCO nie, wil ons graag ons spanne op die regte manier kies, en die vereiste spankies metode sal binnekort  aan die lede deurgegee word. Dit sal verseker dat ons in lyn sal wees met die vereiste metode.
 

5. Wat van Protea Kleure?


Omdat ons op hierdie stadium nie Protea kleure kan kry nie, en as jy dalk wonder hoekom nie, SA Jaggeweer  het die kode by SASSCO vir  skiet op papier teikens in die veld en ook op ‘n baan , en SASSCO het besluit om dit so te hou,  MAAR nou wil ek graag die volgende aan jou verduidelik.

As jy die beste skut in ‘n land is, of een van die 6 skuts in ‘n span is, wat maak dit saak of jy ‘n protea wapen of ons nationale wapen  op jou baadjie kan vaswerk , jy is nog steeds die beste, en  jy gaan nog steeds self elke sent moet betaal  vir jou oorsese toer. Ons sport is skiet, ons is ongelukkig blank, en dit gaan jou geld kos, die voorreg om die beste te wees, dit moet jy besef.  ‘n Verdere feit is jy kan enige plek in die wêreld aan ‘n kompetisie gaan deelneem, of jy ‘n Proteaskut is al dan nie.
 

6. Ons wil die skut toets en nie sy toerusting nie

Ek glo darem almal weet hoekom ons ander (kleiner teikens en kleiner gongs) skiet, dis omdat ons ‘n kleiner kaliber skiet, die diere wat jy met ‘n 222 of 223 skiet is tog baie kleiner as met die groter jaggeweer, die afstande is nader en daarom die kleiner plate. Die koeëlplasing is ook baie belangriker vir ‘n doodskoot, omdat die telareas ook baie kleiner is. Omdat wind en afstand so ‘n groot rol speel by ‘n 222 of 223, is dit verseker moeiliker met die kleiner koeël. Op hierdie stadium is die afstande wat ons skiet nog baie billik, en dit kan uitskuif namate die skietvernuf verbeter.

Onthou ons wil die skut toets, en nie sy toerusting nie, want as ons die toerusting wil toets, gaan ons maar net weer eindig waar so baie skietsporte vandag is, en dit is met geen groei nie.
 

7. Ons het voorsiening gemaak vir ekstra klasse


Ons het ook voorsiening gemaak vir ekstra klasse nl. Junior Meisies en Seuns, dan ook Senior Dames en Veteraan Dames, sodat almal wat skiet, beloon kan word, en dat die kompetisie meer regverdig vir almal is. Jy moet onthou hierdie is ‘n skietkompetisie met ‘n jaggeweer, dis nie ‘n vereniging waaraan jy kan aansluit om jou wapens te behou nie, hier skiet jy met jou 222 of 223 kompetisie, teen jouself of teen ander skuts.

Ek glo en hoop jy verstaan nou ‘n paar dinge beter noudat jy hierdie skrywe noukeurig deurgelees het, en as daar nog iets is wat nie behoorlik sin maak nie, kontak gerus een van ons bestuurslede vir ‘n verduideliking.

 

Visitors also read the following:

 
1. Hoekom wil ek in die .222 - .223 klas skiet?
Author: SASRFSA    Date Published: 23 October 2018 403
2. Hoekom moet ek aansluit by SASRFSA?
Author: SASRFSA    Date Published: 11 January 2019 354
3. Agtergrond van die .223 geweer
Author: SASRFSA    Date Published: 23 October 2018 273


Article Index  Back to Top

© Copyright SASRFSA 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SASRFSA.